نمایش 25–32 از 38 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

تخفیف خورده ها

  • برنج قهوه ای رژیمی قهوه ای رژیمی (10کیلویی) قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 995,000 تومان است.َشروع از کیلویی 99,500
  • برنج قهوه ای رژیمی قهوه ای رژیمی (5کیلویی) قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 525,000 تومان است.َشروع از کیلویی 99,500
  • برنج دودی هیزمی گیلان دودی هیزمی (10کیلویی) قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 990,000 تومان است.شروع از کیلویی 99,000
  • برنج دودی هیزمی گیلان دودی هیزمی (5کیلویی) قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 525,000 تومان است.شروع از کیلویی 99,000
  • برنج نیم دانه طارم هاشمی نیم دانه طارم هاشمی (10 کیلویی) قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.شروع از کیلویی 49,000

برنج شیرودی استخوانی(10 کیلویی)

موجود در انبار

820,000 تومانشروع از کیلویی 82,000 کیلویی 82,000 تومان

برنج شیرودی استخوانی(5 کیلویی)

موجود در انبار

445,000 تومانشروع از کیلویی 82,000 کیلویی 89,000 تومان

نیم دانه عطری کشت دوم (10کیلویی)

موجود در انبار

قیمت اصلی 690,000 تومان بود.قیمت فعلی 590,000 تومان است.شروع از کیلویی 59,000 کیلویی 59,000 تومان

نیم دانه کشت دوم (5کیلویی)

موجود در انبار

335,000 تومانشروع از کیلویی 59,000 کیلویی 67,000 تومان

سرلاشه طارم هاشمی (10کیلویی)

موجود در انبار

720,000 تومانشروع از کیلویی 72,000 کیلویی 72,000 تومان

دم سیاه استخوانی (5کیلویی)

موجود در انبار

605,000 تومانشروع از کیلویی 116,000 کیلویی 121,000 تومان

سرلاشه کشت دوم (5کیلویی)

موجود در انبار

435,000 تومانشروع از کیلویی 75,000 کیلویی 87,000 تومان

سرلاشه کشت دوم (10کیلویی)

موجود در انبار

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.شروع از کیلویی 75,000 کیلویی 75,000 تومان