نمایش 17–24 از 38 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

تخفیف خورده ها

  • برنج قهوه ای رژیمی قهوه ای رژیمی (10کیلویی) قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 995,000 تومان است.َشروع از کیلویی 99,500
  • برنج قهوه ای رژیمی قهوه ای رژیمی (5کیلویی) قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 525,000 تومان است.َشروع از کیلویی 99,500
  • برنج دودی هیزمی گیلان دودی هیزمی (10کیلویی) قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 990,000 تومان است.شروع از کیلویی 99,000
  • برنج دودی هیزمی گیلان دودی هیزمی (5کیلویی) قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 525,000 تومان است.شروع از کیلویی 99,000
  • برنج نیم دانه طارم هاشمی نیم دانه طارم هاشمی (10 کیلویی) قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.شروع از کیلویی 49,000

قهوه ای رژیمی (10کیلویی)

موجود در انبار

قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 995,000 تومان است.َشروع از کیلویی 99,500 کیلویی 99,500 تومان

قهوه ای رژیمی (5کیلویی)

موجود در انبار

قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 525,000 تومان است.َشروع از کیلویی 99,500 کیلویی 105,000 تومان

دم سیاه استخوانی (10کیلویی)

موجود در انبار

1,140,000 تومانشروع از کیلویی 116,000 کیلویی 114,000 تومان

طارم راتون فوق ممتاز (5 کیلویی)

موجود در انبار

675,000 تومانشروع از کیلویی 116,000 کیلویی 135,000 تومان

فجر سوزنی معطر (10 کیلویی)

موجود در انبار

860,000 تومانشروع از کیلویی 86,000 کیلویی 86,000 تومان

فجر سوزنی معطر (5 کیلویی)

موجود در انبار

460,000 تومانشروع از کیلویی 86,000 کیلویی 92,000 تومان

برنج هاشمی ممتاز – 10 کیلوگرم

موجود در انبار

1,160,000 تومانشروع از کیلویی 116,000 کیلویی 116,000 تومان

برنج هاشمی ممتاز – 5 کیلوگرم

موجود در انبار

590,000 تومانشروع از کیلویی 116,000 کیلویی 118,000 تومان