نمایش 33–38 از 38 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

تخفیف خورده ها

  • برنج قهوه ای رژیمی قهوه ای رژیمی (10کیلویی) قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 995,000 تومان است.َشروع از کیلویی 99,500
  • برنج قهوه ای رژیمی قهوه ای رژیمی (5کیلویی) قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 525,000 تومان است.َشروع از کیلویی 99,500
  • برنج دودی هیزمی گیلان دودی هیزمی (10کیلویی) قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 990,000 تومان است.شروع از کیلویی 99,000
  • برنج دودی هیزمی گیلان دودی هیزمی (5کیلویی) قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 525,000 تومان است.شروع از کیلویی 99,000
  • برنج نیم دانه طارم هاشمی نیم دانه طارم هاشمی (10 کیلویی) قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.شروع از کیلویی 49,000

برنج طارم هاشمی کارخانه ای (5کیلویی)

موجود در انبار

550,000 تومانشروع از کیلویی 102,000 کیلویی 110,000 تومان

کشت دوم فوق ممتاز (5کیلویی)

موجود در انبار

675,000 تومانشروع از کیلویی 115,000 کیلویی 135,000 تومان

صدری هاشمی ممتاز (10 کیلویی)

موجود در انبار

1,210,000 تومانشروع از کیلویی 121,000 کیلویی 121,000 تومان

صدری هاشمی ممتاز (5 کیلویی)

موجود در انبار

635,000 تومانشروع از کیلویی 121,000 کیلویی 127,000 تومان

برنج طارم راتون کارخانه ای (10کیلویی)

اتمام موجودی

1,160,000 تومانشروع از کیلویی 116,000 کیلویی 116,000 تومان

برنج طارم راتون کارخانه ای (5کیلویی)

اتمام موجودی

600,000 تومانشروع از کیلویی 116,000 کیلویی 120,000 تومان