نمایش 9–16 از 38 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

تخفیف خورده ها

  • برنج قهوه ای رژیمی قهوه ای رژیمی (10کیلویی) قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 995,000 تومان است.َشروع از کیلویی 99,500
  • برنج قهوه ای رژیمی قهوه ای رژیمی (5کیلویی) قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 525,000 تومان است.َشروع از کیلویی 99,500
  • برنج دودی هیزمی گیلان دودی هیزمی (10کیلویی) قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 990,000 تومان است.شروع از کیلویی 99,000
  • برنج دودی هیزمی گیلان دودی هیزمی (5کیلویی) قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 525,000 تومان است.شروع از کیلویی 99,000
  • برنج نیم دانه طارم هاشمی نیم دانه طارم هاشمی (10 کیلویی) قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.شروع از کیلویی 49,000

نیم دانه طارم هاشمی (5 کیلویی)

موجود در انبار

270,000 تومانشروع از کیلویی 49,000 کیلویی 54,000 تومان

سرلاشه طارم هاشمی (5کیلویی)

موجود در انبار

380,000 تومانشروع از کیلویی 72,000 کیلویی 76,000 تومان

کشت دوم کارخانه ای (5کیلویی)

موجود در انبار

590,000 تومانشروع از کیلویی 115,000 کیلویی 118,000 تومان

کشت دوم کارخانه ای (10کیلویی)

موجود در انبار

1,150,000 تومانشروع از کیلویی 115,000 کیلویی 115,000 تومان

برنج طارم هاشمی ممتاز (5کیلویی)

موجود در انبار

580,000 تومانشروع از کیلویی 102,000 کیلویی 116,000 تومان

برنج طارم هاشمی کارخانه ای (10کیلویی)

موجود در انبار

1,020,000 تومانشروع از کیلویی 102,000 کیلویی 102,000 تومان

برنج طارم هاشمی ممتاز (10کیلویی)

موجود در انبار

1,140,000 تومانشروع از کیلویی 102,000 کیلویی 114,000 تومان

دودی هیزمی (5کیلویی)

موجود در انبار

قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 525,000 تومان است.شروع از کیلویی 99,000 کیلویی 105,000 تومان