محصولات

قهوه ای رژیمی ممتاز (5کیلویی)

موجود در انبار

قیمت اصلی 645,000 تومان بود.قیمت فعلی 575,000 تومان است.َشروع از کیلویی 109,000 کیلویی 115,000 تومان

طارم محلی ممتاز (10 کیلویی)

اتمام موجودی

1,120,000 تومانشروع از کیلویی 108,000 کیلویی 112,000 تومان