در حال نمایش 4 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

تخفیف خورده ها

طارم راتون فوق ممتاز (10 کیلویی)

موجود در انبار

قیمت اصلی 1,310,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,240,000 تومان است.شروع از کیلویی 114,000 کیلویی 124,000 تومان

طارم راتون فوق ممتاز (5 کیلویی)

موجود در انبار

قیمت اصلی 680,000 تومان بود.قیمت فعلی 640,000 تومان است.شروع از کیلویی 114,000 کیلویی 128,000 تومان

برنج طارم راتون کارخانه ای (10کیلویی)

موجود در انبار

قیمت اصلی 1,180,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,140,000 تومان است.شروع از کیلویی 114,000 کیلویی 114,000 تومان

برنج طارم راتون کارخانه ای (5کیلویی)

موجود در انبار

610,000 تومانشروع از کیلویی 114,000 کیلویی 122,000 تومان