قیمت روز برنج ایرانی از شمال ارائه شده بازرگانی برنج کاسپین

قیمت روز و جدید انواع برنج طارم، هاشمی، قهوه ای، دودی بینام، امراللهی، شیرودی، فجر، نیم دانه، لاشه

 برنج کشت دومبرنج بینام کشت دوم

برنج بینام کشت دوم فریدونکنار (10 کیلوگرم)

قیمت 233 هزارتومان (کیلویی 23،300)

پرداخت در محل و آنلاین

233,000 تومان
خرید محصول
برنج شیرودیبرنج شیرودی فریدونکنار

برنج شیرودی فریدونکنار (10 کیلوگرم)

قیمت 163 هزارتومان (کیلویی 16،300)

پرداخت در محل و آنلاین

163,000 تومان
خرید محصول
برنج طارم هاشمیخرید برنج طارم هاشمی فریدونکنار

برنج طارم هاشمی درجه یک فریدونکنار (10 کیلوگرم)

قیمت 213 هزارتومان (کیلویی 21،300)

پرداخت در محل و آنلاین

213,000 تومان
خرید محصول
برنج قهوه ای طارمبرنج قهوه ای طارم

برنج قهوه ای طارم محلی (10 کیلوگرم)

قیمت 233 هزارتومان (کیلویی 23،300)

پرداخت در محل و آنلاین

233,000 تومان
خرید محصول
برنج بینامبرنج بینام فریدونکنار

برنج بینام کشت اول (10 کیلوگرم)

قیمت 208 هزارتومان (کیلویی 20،800)

پرداخت در محل و آنلاین

208,000 تومان
خرید محصول
برنج طارم محلیبرنج طارم محلی فریدونکنار

برنج طارم محلی درجه یک فریدونکنار (10 کیلوگرم)

قیمت 213 هزارتومان (کیلویی 21،300)

پرداخت در محل و آنلاین

213,000 تومان
خرید محصول
برنج فجربرنج فجر فریدونکنار

برنج فجر سوزنی (10 کیلوگرم)

قیمت 173 هزارتومان (کیلویی 17،300)

پرداخت در محل و آنلاین

17,300 تومان
خرید محصول
برنج فجر گرگانبرنج فجر گرگان

برنج فجر گرگان (10 کیلوگرم)

قیمت 178 هزارتومان (کیلویی 17،800)

پرداخت در محل و آنلاین

178,000 تومان
خرید محصول
برنج قهوه ایبرنج قهوه ای کشت دوم

برنج قهوه ای کشت دوم (10 کیلوگرم)

قیمت 253 هزارتومان (کیلویی 25،300)

پرداخت در محل و آنلاین

253,000 تومان
خرید محصول
برنج لاشهبرنج لاشه هاشمی

برنج لاشه هاشمی (10 کیلوگرم)

قیمت 173 هزارتومان (کیلویی 17،300)

پرداخت در محل و آنلاین

173,000 تومان
خرید محصول
برنج لاشه کشت دومبرنج لاشه کشت دوم

برنج لاشه کشت دوم (10 کیلوگرم)

قیمت 178 هزارتومان (کیلویی 17،800)

پرداخت در محل و آنلاین

178,000 تومان
خرید محصول
برنج نیم دانهبرنج نیم دانه هاشمی

برنج نیم دانه هاشمی (10 کیلوگرم)

قیمت 138 هزارتومان (کیلویی 13،800)

پرداخت در محل و آنلاین

138,000 تومان
خرید محصول
برنج نیم دانه طارمبرنج نیم دانه طارم

برنج نیم دانه طارم محلی (10 کیلوگرم)

قیمت 138 هزارتومان (کیلویی 13،800)

پرداخت در محل و آنلاین

138,000 تومان
خرید محصول
برنج هاشمیبرنج هاشمی آستانه اشرفیه

برنج هاشمی آستانه اشرفیه (10 کیلوگرم)

قیمت 218 هزارتومان (کیلویی 21،800)

پرداخت در محل و آنلاین

218,000 تومان
خرید محصول
برنج هاشمیبرنج هاشمی فریدونکنار

برنج هاشمی فریدونکنار (10 کیلوگرم)

قیمت 213 هزارتومان (کیلویی 21،300)

پرداخت در محل و آنلاین

213,000 تومان
خرید محصول

برای اطلاع بیشتر از  قیمت محصولات می توانید با شماره تماس زیر تماس بگیرید:

تلفن تماس :  ۰۹۳۳۲۶۲۹۷۱۷ ابراهیمی