در حال نمایش 8 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

تخفیف خورده ها

سرلاشه کشت دوم (10کیلویی)

موجود در انبار

660,000 تومانشروع از کیلویی 66,000

سرلاشه کشت دوم (5کیلویی)

موجود در انبار

405,000 تومانشروع از کیلویی 66,000

نیم دانه کشت دوم (10کیلویی)

موجود در انبار

550,000 تومانشروع از کیلویی 55,000

نیم دانه کشت دوم (5کیلویی)

موجود در انبار

325,000 تومانشروع از کیلویی 55,000

برنج کشت دوم کارخانه ای (10کیلویی)

موجود در انبار

910,000 تومانشروع از کیلویی 91,000

برنج کشت دوم کارخانه ای (5کیلویی)

موجود در انبار

510,000 تومانشروع از کیلویی 91,000

کشت دوم فوق ممتاز (10کیلویی)

اتمام موجودی

1,250,000 تومانشروع از کیلویی 91,000

کشت دوم فوق ممتاز (5کیلویی)

اتمام موجودی

635,000 تومانشروع از کیلویی 91,000