هزینه ارسال ( تحویل درب منزل در سراسر کشور )

✔هزینه ارسال برای سفارش بالای صد کیلو رایگان محاسبه میشود✔

وزن ارسالیتعرفه اداره پست
5 کیلو15،000 تومان
10 کیلو19،000 تومان
15 کیلو26،000 تومان
20 کیلو30،000 تومان
25 کیلو45،000 تومان
30 کیلو49،000 تومان
35 کیلو56،000 تومان
40 کیلو60،000 تومان
45 کیلو75،000 تومان
50 کیلو79،000 تومان
55 کیلو86،000 تومان
60 کیلو90،000 تومان
65 کیلو105،000 تومان
70 کیلو109،000 تومان
75 کیلو116،000 تومان
80 کیلو120،000 تومان
85 کیلو135،000 تومان
90 کیلو139،000 تومان
95 کیلو146،000 تومان