هزینه ارسال ( تحویل درب منزل در سراسر کشور )

✔هزینه ارسال برای سفارش بالای صد کیلو رایگان محاسبه میشود✔

وزن ارسالیتعرفه اداره پست
5 کیلو11،000 تومان
10 کیلو16،000 تومان
15 کیلو21،000 تومان
20 کیلو26،000 تومان
25 کیلو37،000 تومان
30 کیلو42،000 تومان
35 کیلو48،000 تومان
40 کیلو42،000 تومان
45 کیلو63،000 تومان
50 کیلو68،000 تومان
55 کیلو73،000 تومان
60 کیلو78،000 تومان
65 کیلو89،000 تومان
70 کیلو94،000 تومان
75 کیلو99،000 تومان
80 کیلو104،000 تومان
85 کیلو115،000 تومان
90 کیلو120،000 تومان
95 کیلو125،000 تومان
100 کیلو130،000 تومان